ประเภทการส่งสินค้าทางไปรษณีย์

 

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย P คือ พัสดุแบบธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ ต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า ใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วัน ไม่รวมวันหยุดราชการ ซึ่งถ้าต้องการเช็คว่าสินค้ามาถึงไปรษณีย์ปลายทางหรือยัง ต้องโทรไปเช็คที่ไปรษณีย์ปลายทางของสินค้านั้นๆ ครับ

 

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย R คือ พัสดุแบบลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า ใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันราชการ

 

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย E คือ พัสดุแบบ EMS ด่วนพิเศษ ตรวจสอบสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ ต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า ใช้เวลาในการจัดส่ง ไม่เกิน 3 วัน แต่ค่าบริการจะแพงกว่า